MATERIAŁY SYPKIE

СНПЧ А7 Уфа, обзоры принтеров и МФУ

TRANSPORT KRUSZYWA

MATERIAŁY SYPKIE
 

 PRZEWOZIMY KRUSZYWA W WORKACH BIGBAG ALBO LUZEMTransport wywrotkami materiałów sypkich, kruszyw.  Piasek zasypowy / piasek płukany 0,2 / piasek do tynkowania 0,4 żwir 2-8, żwir 8-16 / żwir 16-32 / kamyki / i  inne. .

.   

 

Transport wywrotkami materiałów sypkich, kruszyw.  Piasek zasypowy / piasek płukany 0,2 / piasek do tynkowania 0,4 żwir 2-8, żwir 8-16 / żwir 16-32 / kamyki / i  inne.

 

KRUSZYWA NATURALNE:

 

Piasek (mułek). 
Kruszywo naturalne, luźne, złożone z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych. Piasek ma szerokie zastosowanie w budownictwie i ogrodnictwie min. jako dodatek do betonu lub podsypka. Wielkość ziaren wynosi od 0,02 do 2 mm, waga ok. 1,5-1,6 t/m3.

 

Żwir.
 W budownictwie żwirem nazywane jest kruszywo naturalne o wielkości ziaren od 2mm do 80 mm. Używany jest jako składnik betonów towarowych, materiał do podbudowy dróg a także jako wsad do mas bitumicznych. Frakcje 2-4 mm, 4-8 mm.

 

Żwir niesortowany ( pospółka)
 To naturalna mieszanina piasku i żwiru. Uziarnienie tego kruszywa jest przypadkowe, i może wynieść od 0,02 nawet do 8 mm.

 

Kamień polny.
 Kruszywo naturalne do wszechstronnego wykorzystania. Wielkość kamieni jest różna i wacha się w granicach 100 mm do 500 mm. Kamień polny używany jest do budowy nawierzchni utwardzonych o naturalistycznym charakterze, ogrodzeń, małej architektury ogrodowej jak skalniaki czy oczka wodne.

 

Kamyki ozdobne.
 Kruszywo naturalne o wysokich walorach ozdobnych. Naturalność materiału, sprawia że jest chętnie stosowany przez ogrodników do ozdabiania terenów zieleni. Wymiary: 2-8 mm, 16-32mm, 32-64 mm.
.

 

 

 

KRUSZYWA ŁAMANE:

 

 

 

Piasek granitowy.
 Uzyskiwany ze skał litych, ma zastosowanie w brukarstwie do zapełniania przestrzeni pomiędzy kostką kamienną. Wielkość ziaren w przybliżeniu wynosi od 0,02 do 2 mm. Dostępny jest piasek granitowy szary i żółty.

 

 

 

Odsiewka.
 Najdrobniejsza część kruszywa łamanego pozyskiwana w drodze kruszenia gruzu z dodatkiem nieoczyszczonej ziemi. Materiał stosowany w budownictwie min. do niwelacji terenu. Wielkość ziaren w przybliżeniu wynosi od 0,02mm do 2 mm.

 

 

 

Tłuczeń betonowo-ceglany.

 

Rodzaj kruszywa łamanego ze skały litej lub kamienia rzecznego. Jego ziarna charakteryzuje szorstka powierzchnia. Wykorzystywany do produkcji betonów oraz do nawierzchni drogowych lub ich podbudowy. Frakcja 8-35 mm i 35-90 mm.

 

 

 

Grys granitowy.
 Rodzaj kruszywa łamanego co najmniej dwukrotnie z odpadów skalnych. 
Stosowane w budownictwie i ogrodnictwie. Frakcja 16-32 mm.